УГОДА КОРИСТУВАЧА
УГОДА КОРИСТУВАЧА

про використання мобільного додатку OMNIC COURIER APP

Увага! Почавши використання Мобільного додатку в будь-якій формі, Ви погоджуєтеся з умовами даної Угоди. В іншому випадку Ви зобов'язуєтесь видалити Мобільний додаток з пристрою і припинити його всіляке використання.

Дана Угода, відповідно до ст..633, 641 Цивільного кодексу України, є публічною офертою, прийняттям умов якого є вчинення дій, передбачених даною Угодою.

В Угоді використовуються такі терміни, що мають нижченаведене значення.

У разі, якщо в Угоді використовуються терміни і поняття, які не визначені в цьому розділі, вони мають значення, які зазвичай надаються їм у відповідній галузі / сфері.

1.1 Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІВІАР», (ТОВ «ТІВІАР»), код ЄДРПОУ 40046255, місцезнаходження – України, 49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 74, офіс 414, що надає Користувачеві послуги в порядку та на умовах, викладених в Угоді.

1.2 Додаток OMNIC COURIER APP - програмний додаток для пристроїв, що є інтелектуальною власністю Компанії, що надає Користувачеві можливість Реєстрації і Авторизации, а також (для зареєстрованого і авторизованого Користувача) можливість використання Сервісу OMNIC COURIER APP.

1.3 Пристрій - електронний мобільний пристрій Покупця/Користувача/Клієнта, що має можливість доступу до мережі Інтернет, що працює на базі операційних систем iOS або Android, дає Користувачеві можливість користуватися сервісом OMNIC COURIER APP.

1.4 Реєстрація Користувача - Вчинення Користувачем, зацікавленим у використанні Додатку OMNIC COURIER APP, і Компанією певного набору дій, через інтерфейс Додатку OMNIC COURIER APP, а саме : надання Користувачем Компанією інформації, достатньої для створення облікового запису Користувача і доступу до профілю Користувача.

1.5 Авторизація Користувача - здійснення певного набору дій, зафіксованих в Угоді, в Додатку OMNIC COURIER APP, з метою ідентифікації зареєстрованого Користувача для подальшого користування Сервісом OMNIC COURIER APP за допомогою Програми OMNIC COURIER APP.

1.6 Профіль Користувача - сукупність даних про Користувача, в тому числі інформація про прив'язаних картах Користувача, скоєних покупках, чеках, наявності або відсутності персональної знижки і інша інформація.

1.7 Власник картки - фізична особа, що дає розпорядження Банку-емітенту на переказ грошових коштів з банківської карти від імені Користувача на користь Компанії.

1.8 Служба підтримки - структурний підрозділ Компанії, що здійснює в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, консультаційну підтримку користувачів, надає допомогу Користувачам і їх інформування в процесі надання послуг сервісу OMNIC COURIER APP. Підтримка та інформування здійснюються при зверненні Користувача в Службу підтримки за допомогою Додатку OMNIC COURIER APP

1.9 Угода - обов'язковий для Покупця і, такий, що безумовно приймається ним при реєстрації документ, опублікований в Додатку OMNIC COURIER APP, що визначає умови і порядок використання Користувачем Додатку OMNIC COURIER APP.

1.10 Політика конфіденційності - документ, в Додатку OMNIC COURIER APP, який регулює мету, способи і порядок отримання, обробки та зберігання інформації про Користувача для надання доступу до Додатку OMNIC COURIER APP.

1.11 Політика обробки персональних даних користувачів - документ, опублікований на сайті системи OMNIC COURIER APP, що описує процедуру обробки, зберігання і використання персональної інформації про Користувачів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Терміни, що вживаються по тексту Угоди в однині, можуть мати на увазі множину, і навпаки.


2. ПРЕДМЕТ УГОДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Відповідно до Угоди Компанія надає Користувачеві ( як таке, що може бути відкликаним) невиключне право користування Додатки OMNIC COURIER APP без стягнення за це з Користувача додаткової оплати. Компанія надає Користувачеві право використовувати Додатки OMNIC COURIER APP я в обсязі, що відповідає рівню доступу Користувача на даний момент часу (до проходження реєстрації, після початку процедури реєстрації).

2.2 Використання Додатку OMNIC COURIER APP допускається тільки способами, передбаченими Угодою.

2.3 Користувач гарантує, що не буде використовувати Додаток OMNIC COURIER APP з порушенням вимог чинного законодавства, умов Угоди з метою заподіяння шкоди Компанії або третім особам.

2.4 Користувач повідомляє в Службу підтримки про наявність помилок або неполадок, що виникли в процесі використання Додатку OMNIC COURIER APP.

2.5 Додаток OMNIC COURIER APP можуть бути використані Користувачем для:

- отримання інформації про Компанію, її партнерів, ознайомлення з послугами, що надаються Компанією та її партнерами;

- вчинення дій, спрямованих на Реєстрацію, Авторизацію і користування Сервісом OMNIC COURIER APP.


3. РЕЄСТРАЦІЯ І АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА3.1 Використання Додатку OMNIC COURIER APP можливо лише за умови реєстрації та Авторизации Користувача в Додатку OMNIC COURIER APP відповідно до встановленої Угоди, а також за визначеною Додатком OMNIC COURIER APP послідовністю дій.

3.2 Для реєстрації Користувача в Додатку OMNIC COURIER APP, Користувач самостійно здійснює завантаження (скачування) на Пристрій Додатку OMNIC COURIER APP з використанням магазинів додатків AppStore (itunes.apple.com) і / або Google Play (play.google.com) в мережі Інтернет.

3.3 Для реєстрації Користувача в Додатку OMNIC COURIER APP Користувач вводить номер свого мобільного телефону і приймає умови Угоди за допомогою натискання кнопки «Продовжити». На вказаний номер мобільного телефону автоматично генерується і направляється за допомогою sms-повідомлення одноразовий код підтвердження (пароль), після введення якого реєстрація завершується автоматично.

В подальшому при Авторизації в Додатку OMNIC COURIER APP логіном Користувача є номер мобільного телефону, вказаний Користувачем при реєстрації. Одноразовий код (пароль) висилається Користувачу кожен раз при необхідності Авторизації в Додатку OMNIC COURIER APP.

З моменту завершення реєстрації Договір про приєднання вважається укладеним Сторонами. Після завершення реєстрації Користувачеві надається обмежений доступ до Додатку OMNIC COURIER APP, в тому числі: доступ до Профілю Користувача, можливість переглядати Продукцію і інші функції.

3.4 Після закінчення реєстрації Користувача, Авторизація Користувача (що має на увазі можливість використання Користувачем Додатку OMNIC COURIER APP в повному обсязі), здійснюється шляхом введення номера телефону і одноразового коду підтвердження (пароля) (який автоматично генерується (створюється) в системі Компанії і направляється Компанією Користувачеві по sms) в особистому кабінеті в додатку OMNIC COURIER APP.

3.5 Користувач зобов'язується зберігати в таємниці логін і пароль, а також інші дані, за допомогою яких можна отримати доступ до Додатку OMNIC COURIER APP від імені Користувача. У разі втрати логіна, пароля, або за наявності підстав вважати, що цими даними (а також іншими даними) заволоділо третя особа, Користувач зобов'язаний, використовуючи дані контактів, зазначених ним при реєстрації, подати Компанії запит (звернувшись до Служби підтримки) про обмеження доступу до Додатку OMNIC COURIER APP. Запит розглядається Компанією протягом 1 (одного) робочого дня з дня його напрямки. Всі ризики, що випливають з невиконання даного зобов'язання Користувачем, лежать на Користувача.

3.6 Після закінчення реєстрації всі виклики в Службу підтримки здійснюються Користувачем з номера мобільного телефону, зазначеного при реєстрації, або іншого номера телефону за умови надання Користувачем додаткових даних за запитом співробітника Служби підтримки.

3.7 Користувач може змінити номер мобільного телефону, вказаний їм при реєстрації, звернувшись до Служби підтримки або по електронній пошті на адресу team@theomnic.com (при цьому оператору Служби підтримки Користувачем повідомляється контрольна інформація, передбачена Угодою).

4. ЗАЯВИ КОРИСТУВАЧА

4.1 Приймаючи умови даної Угоди, Користувач заявляє, підтверджує та гарантує, що він:

- володіє українською мовою на рівні, достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення Угоди;

- прочитав умови Угоди, усвідомив значення і зміст зазначеного документа, згоден з його змістом і приймає його без будь-яких застережень, умов і винятків та зобов'язується виконувати встановлені ним вимоги, нести відповідальність за невиконання / неналежне виконання викладених в ньому вимог і умов, а також розуміє всі наслідки своїх дій по Реєстрації, користуванню Додатку OMNIC COURIER APP,

- прочитав Політику конфіденційності, усвідомив значення і зміст зазначеного документу, згоден з його змістом і приймає його без будь-яких застережень;

- надав Компанії при Реєстрації повні, актуальні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні дані);

- згоден з тим, що розмір завданих Компанії збитків, що виникли в результаті порушення Користувачем будь-яких його гарантій і зобов'язань за Угодою, визначається одноосібно Компанією і на її розсуд, і безумовно погоджується відшкодовувати Компанії такі збитки;

- згоден з тим, що Угода може бути змінена Компанією без будь-яких повідомлень з боку Компанії, і зобов'язується самостійно відслідковувати відповідні зміни Угоди. Нова редакція Угоди або зміни вступають в силу з моменту їх розміщення в Додатку OMNIC COURIER APP;

- згоден на отримання від Компанії будь-яких повідомлень, повідомлень, інформації та розсилок в будь-якому форматі, за умови відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства України;

- визнає юридичну силу документів, надісланих Компанією за допомогою Програми OMNIC COURIER APP як за власноруч підписаними документами, за діями, здійсненими за допомогою Додатку OMNIC COURIER APP;

4.2 Ознайомлення з умовами цієї Угоди повинно бути здійснене Користувачем до моменту проставлення галочки в чек-боксі «Я згоден з умовами і погоджуюсь з Угодою» або натискання кнопки «Продовжити» в Додатку OMNIC COURIER APP. Користувач, який своєчасно не ознайомився з усіма умовами Угоди, приймає на себе всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих для нього наслідків.


5. ЗГОДИ КОРИСТУВАЧА

5.1 Користувач дає свою згоду на обробку Компанією наданих їм своїх персональних даних: ПІБ, контактні дані, в тому числі (але не обмежуючись) номер телефону, адреса електронної пошти, а також інші персональні дані, і підтверджує, що, даючи таку згоду, діє по своїй волі і в своїх інтересах.

5.2 Згода на обробку персональних даних надається Користувачем для цілей укладення та виконання Угоди, надання/отримання додаткових послуг, участі в проведених Компанією акціях, опитуваннях, дослідженнях (включаючи, але не обмежуючись проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронного, телефонного та стільникового зв'язку), прийняття рішень або здійснення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Користувача або інших осіб, надання Користувачеві інформації про надавані Компанією послуги, наданням Компанією консультаційних послуг, і поширюється на всю інформацію, зазначену в пункті 5.1 Угоди.

5.3 Обробка персональних даних Користувача здійснюється Компанією в обсязі, який необхідний для досягнення кожної з перерахованих вище цілей, наступними можливими способами: збір, запис (в тому числі на електронні носії), систематизація, накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, транскордонна передача персональних даних, отримання зображення шляхом фотографування, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Користувача з урахуванням діючого законодавства України. Обробка здійснюється як за допомогою засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

5.4 Користувач підтверджує, що надана ним згода на обробку персональних даних діє безстроково з моменту їх надання Користувачем Компанії.

5.5 Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Компанії на електронну адресу team@theomnic.com з електронної адреси Користувача, зазначеної Користувачем в Додатку OMNIC COURIER APP, не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту відкликання згоди, при цьому Користувач визнає і розуміє, що доступ до користування Сервісом OMNIC COURIER APP не надаватиме Компанією з того моменту, коли Компанія втратила можливість обробляти персональні дані Користувача.

5.6 Користувач визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в тому числі уповноваженим державним органам), Компанія має право без отримання додаткової згоди з боку Користувача в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про Користувача особисто (включаючи персональні дані) таким третім особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію, з дотриманням вимог законодавства України.

5.7 Користувач визнає і підтверджує, що згода на обробку персональних даних Користувача вважається виданою ним будь-яким третім особам, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди.

5.8 Користувач дає згоду на списання Компанією або за її дорученням залученою нею агентом (платіжною системою) грошових коштів з своєї банківської картки в рахунок погашення платежів за Продукцію чи інші послуги, що надаються Компанією.

5.9 Користувач дає свою згоду на здійснення Компанією записи контактів (розмов) Користувача зі Службою підтримки і надання такого запису третім особам.

5.10 Користувач дає свою згоду на те, щоб Компанія та / або її партнери (платіжні системи) протягом терміну дії Угоди зберігали дані банківського рахунку та / або банківської карти Користувача, за допомогою яких Користувач здійснюють оплату Сервісу OMNIC COURIER APP
6. ГАРАНТІЇ, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

6.1 Користувач гарантує, що він буде використовувати Додаток OMNIC COURIER APP, Сервіси Сайту і Додатки OMNIC COURIER APP тільки в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності і тільки відповідно до умов Угоди.

6.2 Користувач гарантує, що не буде здійснювати Реєстрацію від імені іншої особи і / або передавати реєстраційні дані третім особам.

6.3 Користувач гарантує, що він є Держателем всіх банківських карт, прив'язаних ним до Додатка OMNIC COURIER APP

6.4 Користувач розуміє і погоджується, що для належного використання Програми OMNIC COURIER APP, він сам повинен забезпечити належну швидкість інтернет-підключення Пристроїв. Користувач перед використанням Додатки OMNIC COURIER APP повинен самостійно переконатися в тому, що його Пристрій володіє необхідними для цього характеристиками. Всі питання придбання прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідних Пристроїв і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і за свій рахунок і не підпадають під дію Угоди.

6.5 Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснювані ним в Додатку.

6.6 Користувач не повинен допускати використання будь-якою третьою особою логіна і пароля Користувача. Компанія не відповідає за можливі збитки, втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем даного положення. Користувач зобов'язується вживати належних заходів для захисту і збереження в таємниці інформації, використовуваної для Авторизації в Додатку OMNIC COURIER APP, включаючи логін і пароль, від несанкціонованого використання іншими особами та негайно повідомляти Компанії відповідну інформацію в разі виявлення факту такого використання. Користувач несе всі ризики несприятливих наслідків, пов'язаних з відсутністю такого повідомлення.

6.7 Користувач зобов'язується самостійно відслідковувати зміни умов Угоди в Додатку OMNIC COURIER APP.

6.8 Користувач зобов'язується не використовувати ніякі технології і не вживати ніяких дій, які можуть завдати шкоди Додатку OMNIC COURIER APP, інтересам і майну Компанії.

6.9 Користувач зобов'язується дотримуватися усіх інших положень чинного законодавства України, положень Угоди та законні вимоги Компанії.

6.10 У разі, якщо в зв'язку з порушенням Користувачем умов Угоди Компанія зазнала збитків, в тому числі в результаті пред'явлення до Компанії третіми особами претензій, позовів, Користувач зобов'язується врегулювати такі претензії і позови власними силами і за свій рахунок, і відшкодувати Компанії викликані недотриманням Користувачем умов угоди збитки в повному обсязі

6.11 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених даною Угодою, Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та Угоди.

6.12 Користувач зобов'язується в разі зміни номера мобільного телефону та інших даних, зазначених при реєстрації, повідомити про це Компанію. Користувач несе всі ризики настання несприятливих наслідків, пов'язаних з відсутністю (не здійсненням) такого повідомлення.


7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ


7.1 Компанія надає Користувачеві Додаток OMNIC COURIER APP, а також будь-яку інформацію, що міститься в Додатку OMNIC COURIER APP «як є» без гарантій будь-якого роду. Це означає, серед іншого, що Компанія:

- не несе відповідальності за швидкість і безперебійну роботу Додатку OMNIC COURIER APP, його сумісність з Пристроями Користувача, програмним забезпеченням і операційними системами Пристроїв Користувача;

- не несе відповідальності за відсутність помилок і/або вірусів при роботі Додатку OMNIC COURIER APP, переривання каналів зв'язку і вихід з ладу серверної інфраструктури на рівні магістральних каналів зв'язку, центрів обміну даними, обчислювальних центрів, а також ліній зв'язку регіонального та місцевого значення, невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв в телекомунікаційних і/або енергетичних мережах, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Додатку OMNIC COURIER APP. Користувач погоджується і підтверджує, що використовує Додаток OMNIC COURIER APP виключно на свій власний ризик.

- не несе відповідальності за належне функціонування Пристроїв Користувача;

- не несе відповідальності за невідповідність Додатку OMNIC COURIER APP очікуванням Користувача;

- не несе відповідальності за дії користувачів в Додатку OMNIC COURIER APP і за наслідки використання Користувачами Додатку OMNIC COURIER APP.

7.2 У разі, якщо Пристрій Користувача не підтримує роботу Додатку OMNIC COURIER APP, Компанія не гарантує надання доступу до відповідних ресурсів і можливість їх повноцінного використання.

7.3 Компанія не несе відповідальності за тимчасову непрацездатність платіжних систем, що забезпечує прийом і переказ платежів користувачів, викликану не залежними від Компанії причинами, а також обставинами непереборної сили.

7.4 Компанія не несе відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи серед інших: дії і рішення органів державної влади та/або місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на виконання Компанією умов Угоди.

7.3 Компанія не несе відповідальності за тимчасову непрацездатність платіжних систем, що забезпечують прийом і переказ платежів користувачів, викликану не залежними від Компанії причинами, а також обставинами непереборної сили.

7.4 Компанія не несе відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи серед інших: дії і рішення органів державної влади та/або місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на виконання Компанією умов Угоди.

7.5 Компанія не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо це викликано діями / бездіяльністю Користувача, що знаходяться поза контролем Компанії, в тому числі в результаті вчинення помилкових дій / бездіяльності Користувача.

7.6 Компанія гарантує сумлінну і законну обробку персональних даних Користувача відповідно до передбачених в Угоді цілей.

7.7Компанія гарантує своєчасне оновлення даних Користувача в разі надання їй оновлених даних.

7.8 Компанія несе відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, заподіяну внаслідок винного невиконання зобов'язань Компанії. Зобов'язання по обгрунтуванню і підтвердженню такого збитку несе Користувач.

7.9 Компанія не несе відповідальність за використання Програми OMNIC COURIER APP з Пристроїв Користувача третіми особами, в зв'язку з чим всі дії, вчинені з Пристрої Користувача, вважаються діями Користувача. У разі якщо будь-яка особа отримує доступ до Додатку OMNIC COURIER APP і можливість їх використання від імені Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Компанії в письмовому вигляді (по електронній пошті team@theomnic.com), або звернувшись до Служби підтримки. В іншому випадку всі дії, вчинені від імені Користувача з використанням Сайту або Додатки OMNIC COURIER APP, будуть розцінюватися як дії, вчинені безпосередньо Користувачем.


8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ВІДМОВИ ВІД УГОДИ

8.1 Користувач приймає Угоду шляхом вчинення дій, зазначених у п. 3.3 Угоди. Дата здійснення Користувачем зазначених дій є датою набрання чинності Угоди. Угода діє з дати набрання чинності протягом невизначеного терміну.

8.2 Компанія має право в будь-який час вносити зміни в умови Угоди. Зміни в умови Угоди здійснюються шляхом внесення змін в існуючу редакцію Угоди, або створення нової редакції Угоди, і стають обов'язковими для Компанії та Користувача (вступають в силу, набирають чинності) з дати розміщення Компанією нової редакції Угоди або змін, внесених до Угоди, в Додатку OMNIC COURIER APP. У разі якщо Користувач не згоден зі змінами, він має право відмовитися від виконання Угоди в порядку, зазначеному нижче, що не звільняє Користувача від виконання своїх зобов'язань, що виникли до припинення відносин щодо Угоди, при цьому Користувач зобов'язується припинити використовувати Додатку OMNIC COURIER APP, а також припинити використання сервісу OMNIC COURIER APP

8.3 У випадку якщо Користувач не відмовився від виконання Угоди (не подав заяву (повідомлення) про розірвання (п. 8.4), вважається, що Користувач прочитав, зрозумів, згоден дотримуватися Угода в новій редакції або зміни до неї і беззастережно приймає зазначену нову редакцію Угоди або зміни до неї з дня набрання ними чинності. Користувач на періодично самостійно здійснює моніторинг Додатку OMNIC COURIER APP на предмет зміни умов Угоди. Ризик недотримання цієї вимоги в повній мірі лягає на Користувача.

8.4 Компанія і Користувач мають право відмовитися від виконання Угоди, повідомивши про це іншу (протилежну) Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати припинення Угоди. При цьому ініціатор розірвання Угоди, зобов'язується виконати всі свої зобов'язання, що випливають з Угоди, не пізніше дати припинення Угоди.

8.5 Відмова від Угоди з ініціативи Користувача здійснюється в терміни, передбачені Угодою, на підставі власноручно підписаної заяви (повідомлення) Користувача, переданого Користувачем Компанії (особисто, кур'єром, поштою).

8.6 Компанія має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Угоди в разі порушення Користувачем будь-яких його зобов'язань, заяв і гарантій, передбачених Угодою. У цьому випадку Угода вважається припиненим в момент відправлення Користувачу повідомлення за допомогою Програми OMNIC COURIER APP (напрямки push-повідомлення) або відправки sms-повідомлень, або за допомогою електронної пошти.

8.7 У частині невиконаних зобов'язань Сторін припинене за будь-яких підстав Угода продовжує діяти аж до виконання зазначених зобов'язань у повному обсязі.

8.8 У всіх випадках розірвання Угоди, Договір приєднання, укладений з відповідним Користувачем, також вважається розірваним з дати розірвання Угоди. Окрему заяву на розірвання Договору приєднання від Користувача в цьому випадку подавати не потрібно.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

9.1 Всі суперечки і розбіжності щодо Угоди вирішуються шляхом переговорів.

9.2 У випадку, якщо Компанія і відвідувачі не дійшли згоди шляхом проведення переговорів протягом 20 (двадцяти) днів, усі суперечки і розбіжності передаються на розгляд до суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Якщо інше прямо не передбачено в Угоді, з моменту набрання нею чинності Компанія і Користувач визнають юридичну силу за документами, спрямованими по електронній пошті (адреси електронної пошти Компанії, зазначені в Додатку OMNIC COURIER APP, і адреси електронної пошти Користувача, зазначені в процесі реєстрації) , погоджуються з тим, що зазначені документи є однакової юридичної сили з документами, які складаються на паперових носіях та підписаних власноручним підписом відповідної особи, якщо інше прямо не передбачено Угодою.

10.2 З моменту набрання Угодою чинності Компанія і Користувач визнають юридичну силу за повідомленнями і діями, спрямованими і/або здійсненими, вчиненими з використанням Додатку OMNIC COURIER APP від імені Користувача, а також з використанням телефонного номера, вказаного Користувачем при реєстрації.

10.3 При знаходженні Користувача за межами території України або при вказівці Користувачем номера мобільного телефону закордонного оператора мобільного зв'язку при Реєстрації, а також для цілей отримання повідомлень / повідомлень, передбачених Угодою, Користувач приймає на себе всі ризики несвоєчасного отримання або неотримання Користувачем повідомлень від Компанії.

10.4 Повідомлення, направлені на електронну пошту, вважаються отриманими адресатом в момент їх відправки.

10.5 Користувач зобов'язується повідомляти Компанію про зміну номера мобільного телефону, адреси електронної пошти, інших даних, наданих Користувачем Компанії, про зміну імені, прізвища, інших персональних даних, а також про втрату вищевказаних даних, звернувшись до Служби підтримки. Компанія не несе відповідальність за будь-які наслідки, пов'язані зі зміною зазначених у цьому пункті Угоди даних Користувача, якщо Користувач не сповістив про зазначені в цьому пункті Угоди обставин Компанію, і / або надав Компанії невірні дані.

10.6 Користувач визнає, що Додаток OMNIC COURIER APP є достатніми для забезпечення належної роботи при прийомі, передачі, обробці та зберіганні інформації, а також для захисту інформації від несанкціонованого доступу, підтвердження автентичності та авторства електронних документів, відправлених з їх використанням, а також для розбору конфліктних ситуацій . Користувач довіряє програмного забезпечення Програми OMNIC COURIER APP.

10.7 Додаток OMNIC COURIER APP є інтелектуальною власністю Компанії, будь-яке використання допускається тільки на підставі окремого письмового дозволу Компанії. Використання Програми OMNIC COURIER APP без дозволу Компанії будь-якими способами і в цілях інших, ніж допускаються Угодою, є незаконним і може спричинити за собою притягнення Користувача до відповідальності.

10.8 В частині, що не врегульованою Угодою, відносини Компанії та Користувача регулюються чинним законодавством України.

10.9 Компанія вправі використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Компанії (за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) в будь-яких документах, в тому числі в Угоді та/або в пов'язаних з ним інформацію, повідомлення. Сторони визнають юридичну силу за такими документами.

10.10 З усіх питань, пов'язаних з використанням Додатку OMNIC COURIER APP з усіма претензіями Користувач може звертатися в Службу підтримки. При зверненні з претензією до Компанії Користувач повинен надати документи, що підтверджують обгрунтованість претензії, а також вказати свої дані, надані йому при реєстрації.

10.11 Користувач, який не прийняв умови Угоди, або прийняв їх помилково, повинен повідомити про це Компанії і не має права користуватися Додатком OMNIC COURIER APP, а також Сервісом OMNIC COURIER APP.

10.12 Угода складена Українською мовою.

Реквізити компанії:

ТОВ «ТІВІАР»

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

ПроспектГагаріна, буд. 74, офіс 414

Ідентифікаційний код 40046255

ІПН 400462504628

UA62 3052 9900 0002 6005 0502 62863,

у АТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро,

МФО 305299

Директор В. Ю. Петров

Політика обробки персональних даних

Політика обробки персональних даних (далі по тексту - Політика) розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі по тексту - Закон). Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних в ТОВ «ТІВІАР» (далі по тексту - Оператор) з метою захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Оператор зобов'язаний опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ всіх зацікавлених осіб до цієї Політики обробки персональних даних відповідно до вимог Закону.1. Терміни та визначення

У Політиці вживаються в такі терміни, що мають певне нижченаведене значення:

1.1 Суб'єкт персональних даних - фізична особа, що надає власні персональні дані Оператору з метою отримання доступу до функціоналу Сервісу Оператора;

1.2 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних);

1.3 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг , використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

1.4 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

1.5 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

1.6 Інформаційна система персональних даних - сукупність таких, що містяться в базах даних персональних даних, що забезпечують їх обробку за допомогою інформаційних технологій і технічних засобів;

1.7 Знеособлювання персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних;

1.8 Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

1.9 Поширення/розповсюдження персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

1.10 Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

1.11 Знищення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.12 Сервіс Оператора - програмний комплекс, який є власністю Оператора, що включає в себе програмний Додаток OMNICDEK.

1.13 Угода - Угода, розміщене в Додатку OMNICDEK для електронних пристроїв, спрямована на забезпечення доступу Суб'єкта до інструментів Сервісу Оператора. Угода має силу Договору про приєднання. Укладання Договору про приєднання між Оператором і Суб'єктом здійснюється шляхом приєднання Суб'єкта до певних Оператором умов відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України

Договір про приєднання вважається укладеним з дати завершення реєстрації суб'єкта в Додатку OMNICDEK (з дати успішної реєстрації), в обов'язковому порядку супроводжується беззастережним прийняттям Суб'єктом умов Угоди користувача.

Терміни, що вживаються по тексту Політики в однині, можуть мати на увазі множину, і навпаки. Терміни, що вживаються по тексту Політики з великої літери, мають те ж значення що і терміни, що вживаються з малої літери, і навпаки.2. Принципи обробки персональних даних

2.1 Оператор здійснює обробку персональних даних на основі наступних принципів:

• законності та справедливої основи;

• обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей;

• недопущення обробки персональних даних, несумісною з цілями збору персональних даних;

• недопущення об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою;

• обробки тільки тих персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;

• відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки;

• недопущення обробки персональних даних, надлишкових стосовно заявленим цілям їх обробки;

• забезпечення точності, достатності та актуальності персональних даних по відношенню до цілей обробки персональних даних;

• знищення або знеособлення персональних даних після досягнення цілей їх обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, при неможливості усунення Оператором допущених порушень персональних даних, якщо інше не передбачено Законом.
3. Цілі і підстави обробки персональних даних

3.1 Метою обробки Оператором персональних даних є надання Суб'єкту доступу до функціоналу Сервісу Оператора за допомогою створення облікового запису Суб'єкта для забезпечення виконання зобов'язань Сторін згідно Угоди користувача, забезпечення виконання зобов'язань з інших договірних відносин, що встановлюються з використанням функціоналу Сервісу Оператора, захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єкта і Оператора, в тому числі запобігання випадкам шахрайства, поліпшення якості роботи Сервісу Оператора, встановлення Оператором зворотного зв'язку з Суб'єктом персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, здійсненням розсилки матеріалів і контенту сайту, здійснення інформаційної / рекламної / розсилки.

Правовими підставами обробки персональних даних є, в тому числі:

• Угода, яка укладається між Оператором і Суб'єктом персональних даних;

• згоду на обробку персональних даних, надана Суб'єктом персональних даних.4. Умови обробки персональних даних

4.1 Оператор здійснює обробку персональних даних при наявності хоча б однієї з таких умов:

• обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

• обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для здійснення і виконання покладених законодавством України на Оператора функцій, повноважень і обов'язків;

• обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового рішення, акту іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження;

• обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;

• обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і забезпечення законних інтересів Оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних;

• здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі - загальнодоступні персональні дані);

• здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону.

4.2 Передача персональних даних третім особам може здійснюватися тільки у випадках, встановлених законодавством України, договором за участю Суб'єкта або з його згоди.

4.3 Оператор має право доручити обробку персональних даних іншій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом, на підставі укладається з цією особою договору. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, зобов'язана дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних, передбачених Законом і цією Політикою.

4.4 Виконавець не здійснює транскордонну передачу будь - яких персональних даних суб'єктів.5. Склад персональних даних

5.1 Персональні дані, дозволені до обробки в межах Політики, надаються Суб'єктом персональних даних (отримуються Оператором в автоматизованому режимі) шляхом заповнення реєстраційних та інших форм на сайті Оператора, інших дій суб'єкта в Додатку OMNIC COURIER APP, направлення Cуб'ектом на адресу Оператора інформації, що містить персональні дані Суб'єкта і здійснення останнім платежів за надані послуги Оператора.

5.2 Відповідно до Політики Оператор гарантує захист персональних даних, які направляються Суб'єктом на електронну адресу team@theomnic.com, що належить ТОВ «Тівіар».

5.3 Персональні дані, надані Суб'єктом і / або одержувані Оператором в автоматизованому режимі, включають в себе:

• прізвище, ім'я, по батькові;

• дату і місце народження;

• номери контактних телефонів (мобільного телефону, зареєстрованого на ім'я Суб'єкта);

• адреса електронної пошти Суб'єкта;

• інформація, необхідна для здійснення Суб'єктом платежів за користування послугами Оператора;

• інформація про історію користування Сервісом Оператора: кількість, вартість та інша інформація про послуги Сервісу Оператора, отриманих Суб'єктом.

• інформація про участь Суб'єкта в акціях Оператора.

5.4 Оператором не провадиться обробка персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, особистого життя суб'єкта персональних даних.

6. Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

6.1 Суб'єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в його інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Суб'єктом персональних даних або його представником у письмовій формі шляхом вчинення дій в реєстраційній формі Оператора (проставлення відповідного значка «check-box», «галочка»), супутніх реєстрації суб'єкта в системі для користування Сервісом Оператора. Обов'язок надати доказ отримання згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних або доказ наявності підстав, зазначених у Законі, покладається на Оператора.

6.2 Оператор виходить з того, що Суб'єкт надає достовірні персональні дані і самостійно забезпечує актуальність наданої інформації.

6.3 Оператор має право проводити перевірку наданих персональних даних. При наявності сумнівів в достовірності і/або актуальності наданих персональних даних Оператор має право відмовити Суб'єкту в доступі до Сервісу Оператора.7. Права суб'єкта персональних даних

7.1 Суб'єкт персональних даних має право на отримання у Оператора інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до Закону.

7.2 Суб'єкт персональних даних має право вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у випадках, передбачених договірними відносинами з Оператором, а також у випадках, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

Для реалізації вищевказаних прав суб'єкт направляє на адресу електронної пошти Оператора team@theomnic.com з адреси електронної пошти, яка надається Оператору як адреса суб'єкта, відповідну заяву, яка повинна бути оброблено Оператором в термін, встановлений чинним законодавством.

У разі змін в номері мобільного телефону (логіну) Суб'єкта заміна такого в системі проводиться виключно за письмовою заявою суб'єкта, прийнятій повноважним представником Оператора при пред'явленні Суб'єктом персональних даних паспорта.

7.3 Обробка персональних даних в цілях просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з потенційними споживачами за допомогою засобів зв'язку, а також з метою політичної агітації допускається тільки за умови попередньої згоди суб'єкта персональних даних. Зазначена обробка персональних даних визнається здійснюваної без попередньої згоди суб'єкта персональних даних, якщо Оператор не доведе, що така згода була одержана. Оператор зобов'язаний негайно припинити на вимогу суб'єкта персональних даних обробку його персональних даних в вищевказаних цілях.

7.4 Відповідно до Політики, забороняється прийняття на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних рішень, що породжують юридичні наслідки щодо Суб'єкта персональних даних або іншим чином зачіпають його права і законні інтереси, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за наявності згоди суб'єкта персональних даних.

7.5 Якщо Суб'єкт персональних даних вважає, що Оператор здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог Закону або іншим чином порушує його права і свободи, останній має право оскаржити дії або бездіяльність Оператора в судовому порядку.

7.6 Суб'єкт персональних даних має право на захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

7.7 Суб'єкт права в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, для чого таким направляється з адреси електронної пошти, яка надається Оператору як адреса суб'єкта, письмове повідомлення Оператору на електронну адресу team@theomnic.com. При цьому суб'єкт визнає, що відповідне повідомлення буде означати його волевиявлення на припинення будь - яких договірних відносин з Оператором по користуванню Сервісом Оператора з моменту отримання останнім відповідного повідомлення. Ризики доступу до власної електронної пошти третіх осіб за вчинення ними юридично значущих дій від імені суб'єкта персональних даних останній несе самостійно.

8. Конфіденційність і безпека персональних даних

8.1 Обов'язки Оператора щодо забезпечення конфіденційності персональних даних є першочерговим завданнями при обробці останніх. Оператор зобов'язується не розкривати третім особам і не розповсюджувати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

8.2 Безпека Персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується реалізацією правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для забезпечення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

Для запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних Оператором застосовуються такі організаційно-технічні заходи:

• призначення посадових осіб, відповідальних за організацію обробки та захисту персональних даних;

• обмеження складу осіб, що мають доступ до персональних даних;

• ознайомлення Суб'єктів до вимог законодавства і нормативних документів Оператора по обробці та захисту персональних даних;

• організація обліку, зберігання та обігу носіїв інформації;

• визначення загроз безпеці персональних даних при їх обробці, формування на їх основі моделей загроз, в тому числі при автоматизованій обробці даних;

• розробка на основі моделі загроз системи захисту персональних даних, в тому числі при автоматизованій обробці даних;

• перевірка готовності та ефективності використання засобів захисту інформації, в тому числі при автоматизованій обробці даних;

• розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів, персоналізація і облік доступу співробітників Оператора до програмно-апаратних засобів обробки інформації;

• реєстрація та облік дій користувачів інформаційних систем персональних даних;

• використання антивірусних засобів і засобів відновлення системи захисту персональних даних;

• застосування в необхідних випадках коштів міжмережевого екранування, виявлення вторгнень, аналізу захищеності і засобів криптографічного захисту інформації;

• організація пропускного режиму на територію Оператора, охорона приміщень з технічними засобами обробки персональних даних.

8.3 Персонал Оператора, який має доступ до персональних даних Суб'єктів з необхідністю є таким, що пройшов індивідуальний інструктаж по роботі з персональними даними, ознайомленим з правовим регулюванням обробки персональних даних, внутрішніми локальними актами Оператора і взяв на себе зобов'язання щодо збереження конфіденційності зазначеної інформації.

8.4 Оператор не несе відповідальності за сайти і програмне забезпечення третіх осіб, на яке Суб'єкт може перейти по посиланнях, доступним при користуванні Сервісом Оператора.

9. Заключні положення

9.1 Інші права та обов'язки Оператора, як оператора персональних даних, визначаються законодавством у сфері персональних даних. Посадові особи Оператора, винні в порушенні норм, що регулюють обробку і захист персональних даних, несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством та локальними актами Оператора.

9.2 Фактом прийняття і згоди з Політикою є надання Суб'єктом Згоди на обробку персональних даних на підставі і відповідно до цього документа.

9.3 Політика Оператора щодо обробки персональних даних набирає чинності з моменту її розміщення в Додатку OMNIC COURIER APP. Політика може бути в будь-який час змінена Оператором в межах, встановлених чинним законодавством УКраїни. Суб'єкт самостійно відстежує зміни в Політиці і в разі незгоди з такими зобов'язаний припинити користування Сервісом Оператора і направити на адресу Оператора повідомлення про розірвання Угоди. У разі якщо зміни в Політиці передбачають підписання нової редакції Згоди суб'єкта на обробку персональних даних, Оператор залишає за собою право запросити вказану Згоду. У разі незгоди і / або бездіяльності суб'єкта Оператор має право відмовити у використанні Сервісу / розірвати Угоду.

9.4 Політика Оператора може доповнювати положення, що стосуються порядку обробки персональних даних, що містяться в Угоді. У разі суперечності між положеннями Угоди та Політики, застосовується Політика.

9.5 Контроль за виконанням вимог Політики здійснюється особою, відповідальною за організацію обробки персональних даних в ТОВ «Тівіар».ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана політика конфіденційності розроблена ТОВ «Тівіар» і визначає умови передачі, збору, зберігання і обробки персональної інформації користувача при використанні ними Сервісів. Політика поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сервісів, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів.

Дана Політика є юридично обов'язковою угодою між вами і OMNIC COURIER APP, предметом якого є забезпечення збереження персональної інформації.

Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією політикою до моменту реєстрації і початку використання Сервісів. Використання Сервісів означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї політики, а також те, що Користувач підтверджує свою дієздатність і дає згоду на обробку своїх персональних даних

Захист ваших персональних даних і вашої особистої інформації важливі для OMNIC COURIER APP. Тому при використанні вами Послуг, OMNIC COURIER APP захищає і обробляє Вашу Персональну інформацію в суворій відповідності до чинного законодавства.

Політика містить відомості, які підлягають оприлюдненню згідно з Законом України «Про захист персональних даних», і є загальнодоступним документом.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Користувач дає свою згоду OMNIC COURIER APP на обробку Персональних даних, в тому числі на передачу таких Персональних даних третім особам, навіть коли така передача здійснюється на територію інших держав (транскордонна передача).

Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів від OMNIC COURIER APP, або від інших осіб за дорученням OMNIC COURIER APP, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначений Користувачем при реєстрації в Додатку

Платіжна інформація. Коли ви використовуєте функції Сервісів (в тому числі при оплаті товарів або послуг), ми можемо вимагати надання певної платіжної інформації (наприклад, інформацію про банківський рахунок або карті), щоб забезпечити обробку платежів.ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

Інформація, надана Користувачем, використовується OMNIC COURIER APP виключно з метою :

виконання зобов'язань перед Користувачем і третіми особами за Договором; встановлення і підтримки зв'язку з Користувачем;

направлення на адресу електронної пошти Користувача повідомлень інформаційного та іншого характеру;

поліпшення якості обслуговування і модернізації Додатків OMNIC COURIER APP

реєстрації Користувача та ідентифікації Користувача в Додатку;

здійснення правосуддя, у разі надходження на адресу OMNIC COURIER APP відповідного запиту уповноважених органів;

виконання вимог законодавства.ЗАХОДИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ НАДАНОЇ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ, І ГАРАНТІЇ OMNIC COURIER APP

OMNIC COURIER APP вживає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб, шляхом обмеження доступу до такої інформації інших користувачів Додатки, співробітників і партнерів OMNIC COURIER APP, третіх осіб (за винятком надання OMNIC COURIER APP інформації, необхідної для виконання зобов'язань перед Користувачем і вимог російського законодавства), а також накладення на таких осіб санкцій за порушення режиму конфіденційності щодо таких даних.

OMNIC COURIER APP гарантує, що надана Користувачами інформація, що не об'єднується зі статистичними даними, не надається третім особам і не розголошується, за винятком випадків, передбачених у Політиці конфіденційності.

OMNIC COURIER APP вживає технічних та організаційних заходів з надання Користувачу можливості отримувати доступ до наданої ним інформації з можливістю редагувати таку інформацію.Права OMNIC COURIER APP

OMNIC COURIER APP вправі проводити статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем. OMNIC COURIER APP вправі надавати доступ до таких досліджень третім особам. Користувач дає свою згоду на такі дослідження шляхом прийняття Політики конфіденційності.

OMNIC COURIER APP вправі надати інформацію про Користувачів правоохоронним органам або іншим державним органам в межах судового процесу або в межах проведення розслідування на підставі судового рішення, примусово виконуваного запиту або в порядку співробітництва, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

OMNIC COURIER APP вправі надати інформацію про Користувачів третім особам для виявлення і припинення шахрайських дій, для усунення технічних неполадок або проблем з безпекою.Права Користувача

Користувач може в будь-який час видалити або змінити інформацію, надану Користувачем, шляхом вчинення необхідних для цього дій на Сайті, а при відсутності такої можливості - звернувшись до OMNIC COURIER APP за адресою електронної пошти theam@theomnic.com. При цьому Користувач розуміє, що OMNIC COURIER APP вправі продовжити використання такої інформації в допустимих законодавством випадках.

Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час шляхом направлення OMNIC COURIER APP відповідного повідомлення тим же способом.Нові редакції

OMNIC COURIER APP залишає за собою право вносити зміни в Політику конфіденційності. На Користувача покладено обов'язок при кожному зверненні до Додатка знайомитися з текстом Політики конфіденційності.

Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення в Додатку. Продовження користування Додатком після публікації нової редакції Політики конфіденційності в Додатку означає прийняття Політики конфіденційності і її умов Користувачем.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач не повинен користуватися Додатком.


виключення протиріч

У разі, коли угоди між OMNIC COURIER APP і Користувачем містять положення про використання персональної інформації і / або Персональних даних, застосовуються положення Політики конфіденційності і таких угод в частині, що не суперечить Політиці конфіденційності.

опис

OMNIC COURIER APP - це додаток для курьера.